Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) jeste terapijska primena kiseonika pod povišenim pritiskom, većim od 1 atmosfere (ATA).
U uslovima povišenog pritiska kiseonik se rastvara i prožima krvnu plazmu (nezavisno od hemoglobina/crvenih krvnih zrnaca), što uslovljava širok spektar psiholoških, biohemijskih i ćelijskih pozitivnih reakcija.
Ova neinvazivna terapija predstavlja najpouzdaniji metod za podizanje nivoa dotoka kiseonika do svih organa. Tokom standardnog tretmana, u trajanju 60-90 minuta, pacijent je u ležećem položaju i normalno diše. Ova
vrsta terapije bila je predmet kliničkih studija, koje ukazuju da ova terapija podstiče sposobnost organizma da se obnavlja i regeneriše. Ona se koristi i kao dopunska terapija koja doprinosi procesu ozdravljenja, podmlađivanja, podizanja imuniteta i nivoa energije.