Starenje, anti-age, hbot, hiperbarična komora istraživanje, koža, podmlađivanje

Starenje je biološki proces tokom kojeg nastaju promene na molekularnom i na nivou gena, što dovodi do slabljenja i gubitaka funkcija organa i do  pojave znakova starenja organizma koji se nakupljaju u njemu tokom vremena. Istraživanja rade intenzivno sa ciljem da uspore te procese. Istraživanja se bave uticajem hrane, okruženja, socijalnog statusa, anti-age medicinskih preparata i terapija, kojim mnogi naučnici nastoje da preokrenu, ili čak zaustave dalje starenje organizma.

Hiperbarična komora – stop starenju

U nedavnoj studiji izraelskih naučnka došlo se do otkrića da jedinstveni protokol tretmana u hiperbaričnoj komori (HBOT) može da preokrene dva značajna procesa povezana sa starenjem i bolestima: skraćivanje telomera i nakupljanje starih ćelija u tijelu. Usresredivši se na imunološke ćelije koje sadrže DNK, dobijene iz krvi učesnika istraživanja, ispitivanja su pokazala da novi HBOT protokol može da preokrene starenje i uspori ga i do 25 godina.

Istraživanje je sprovedeno na 35 dobrovoljaca starosti 64 godine i više. Dobrovoljci su dobijali čisti kiseonik 90 minuta dnevno, pet dana u nedelji, u hiperbaričnoj komori. Svaki učesnik dao je uzorke krvi u četiri različita vremena, pre, na početku, na kraju i nakon svih tretmana. Nalazi su pokazali da su tretmani potpuno preokrenuli proces starenja u dva njegova značajna aspekta:

1. Telomeri na krajevima homozoma su postali duži umjesto kraći, stopom od 20% -38% za različite tipove ćelija;

2. Procenat senescentnih ćelija u ukupnoj ćelijskoj populaciji značajno je smanjena-za 11% -37% zavisno od tipa ćelije.

Obe vrste ćelija su pokazale promene koje karakterišu organizam mlađi za oko 25 godina.

Presek ćelije kod istraživanja promena izazvanih starenjem, hbot anti-age

Zaključak – postignuća sa HBOT

Profesor Shai Efrati koji je vodio studiju, član fakulteta Medicinskog fakulteta Sackler i Sagolske škole neuronauke na Univerzitetu u Tel Avivu rekao je:  „Dugo godina naš tim se bavi istraživanjem hiperbarične terapije kiseonikom- tretmanima temeljenim na protokolima izloženosti kiseoniku, pod visokim pritiskom u različitim koncentracijama unutar hiperbarične komore. Tokom godina naša postignuća su uključivala – poboljšanje moždanih funkcija oštećenih starošću, moždanim udarom ili povredom mozga. U ovoj studiji smo hteli ispitati uticaj HBOT-a na zdravo i nezavisno starenje odraslih da bismo otkrili mogu li takvi tretmani usporiti, zaustaviti, ili čak preokrenuti normalni proces starenja na ćelijskom nivou.

Danas se skraćivanje telomera smatra „svetim gralom“ u biologiji starenja. Istraživači širom sveta pokušavaju razviti farmakološke i ekološke zahvate koji omogućuju produženje telomera. Naš HBOT protokol je to uspeo, dokazujući da se proces starenja može preokrenuti na osnovnom ćelijsko-molekularnom nivou.

Dr. Amir Hadanny, glavni službenik za medicinska istraživanja Centra za hiperbaričnu medicinu i istraživanje Sagol u Medicinskom centru Shamir, rekao je:  „Do sada se pokazalo da intervencije poput promena načina života i intenzivnih vežbi imaju delom inhibitorni učinak na skraćivanje telomera. Za samo tri meseca našeg istraživanja, HBOT uspeo produžiti telomere brzinama daleko iznad bilo kakvih trenutno dostupnih intervencija i promena. Ovom pionirskom studijom otvorili smo vrata za dalja istraživanja uticaja HBOT-a i njegovog potencijala za preokretanje procesa starenja.

Peuzeto sa: https://www.techexplorist.com/
  1. Yafit Hachmo i sur. Hiperbarična terapija kiseonikom povećava duljinu telomera i smanjuje imunosenescenciju u izolovanim krvnim ćelijama: prospektivno ispitivanje. DOI: 10.18632/starenje.202188